Prodáváme pokladní software TRIFID a zajišujeme softwarový i hardwarový servis.